فیلم های شبیه خوانی

تعزیه مسلم سال ۱۳۹۲

تعزیه مسلم ابن عقیل روستای یانس آباد قزوین سال ۱۳۹۲ شبیه خوانان : مسلم ابن عقیل = ایرج کریمی. هانی ابن عروه = محسن شیخی. شریح ابن حارث کندی ( قاضی شریح) = محمّد کریمی. ابن زیاد = باب الله شیخی. محمّد اشعث = نظرعلی قربانی.   توجه … . برای بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

آیا امام حسین(ع) از دشمن براى خود درخواست آب کرد؟

 آیا امام حسین(ع) از دشمن براى خود درخواست آب کرد؟ در نیم روز عاشورا با آنکه تشنگى به شدّت به امام(ع)، یاران و خانواده‏اش فشار مى‏آورد اما در هیچیک از منابع معتبر، گزارشى وجود ندارد که مضمون آن درخواست آب از سوى امام(ع) از دشمن باشد. اصولاً در هیچیک از بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تعزیه حُرّ : ظهیر

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین  شبیه خوانان  دهه ی ۶۰ : امام حسین = مرحوم عنایت الله بختیاری. حضرت عباس = مرحوم اسحق علی کریمی. ظهیر = کاظم یانسی. شبیه خوانان سال ۱۳۷۳ : امام حسین = مرحوم اسحاق علی کریمی. حضرت عباس = کاظم یانسی. ظهیر = مرحوم بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تعزیه تاسوعا دهه ی ۶۰

تعزیه تاسوعای روستای یانس آباد قزوین دهه ی ۶۰ شبیه خوانان : حضرت علی ( امام غائب ) = حسین جان هاشمی. حضرت عباس = ایرج کریمی. شمر = باب الله شیخی. ( با تشکر از آقای عبدالرضا معصومی که نوار مربوط به دهه ی ۶۰ خود را در اختیار ما قرار بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تعزیه حُرّ : مکالمه حضرت عباس و حُرّ

تعزیه ی حُرّ روستای یانس آباد قزوین در سه دهه ی مختلف. شبیه خوانان  دهه ی ۶۰ : حر = ایرج کریمی ؛ حضرت عباس = مرحوم اسحاق علی کریمی. سال ۱۳۷۳ : حر = ایرج کریمی ؛ حضرت عباس = کاظم یانسی. سال ۱۳۸۹ : حر = ایرج کریمی بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل