نسخه های تعزیه

نسخه های تعزیه ی شهادت مسلم ابن عقیل

“نسخه های تعزیه ی شهادت مسلم ابن عقیل” برای دریافت نسخه مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید: امام حسین مسلم محمد ابراھیم زن مسلم هانی ابن عروه محمد ابن ھانی شریح طوعه پسر طوعه ابن زیاد محمد اشعث غلام صیاد قاصد فھرست

توسط مدیریت سایت 2، قبل
نسخه های تعزیه

نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)

“نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)” برای دریافت نسخه ی مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : نسخه امام سجاد نسخه زن امام سجاد نسخه امام باقر نسخه صحابه نسخه خادم مسجد نسخه قصاب نسخه ھاتف نسخه ملک غضب نسخه میت نسخه ھشام نسخه وزیر بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تحولات ادبی در اشعار تعزیه

” به نام خدا ” از دوره ناصرالدین شاه به بعد، علاوه بر وارد شدن واژگان و کلمات ادبی و اداری و درباری در اشعار تعزیه، تحولاتی نیز در زمینه های گوناگون شعر و ادب تعزیه روی داد که برخی از آنها عبارتند از: ۱- کوتاه شدن  گفتارها و گفتگوها بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل