مقالات تعزیه

گفتگوی حضرت عباس و شمر

در تعزیه های امروز پس از پایان گفتگوی حضرت عباس و شمر معمولاً حضرت عباس به شمر حمله می کند و جنگ و ستیز کوتاهی در می گیرد، حضرت عباس پشت صحنه می رود؛ در این هنگام یکی از کودکان امام حسین (حضرت رقیه) از خواب برمی خیزد و صدای بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
نسخه های تعزیه

بررسی نُسخ مختلف مکالمه ی حضرت عباس و حضرت علی ( امام غائب ) در تعزیه تاسوعا

بررسی نُسخ مختلف مکالمه ی حضرت عباس و حضرت علی ( امام غائب ) در تعزیه تاسوعا نسخه روستای یانس آباد قزوین : حضرت علی – سپهسالار کم لشکر حسینم وای حسینم وای                   شه بی یارو بی یاور حسینم وای حسینم وای حضرت عباس – که باشی ای پلنگ بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل