فیلم های شبیه خوانی

موسیقی و تعزیه ۹

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین. شبیه خوانان: حر = ایرج کریمی. حضرت عباس = بهروز کریمی. توجه …  برای وارد شدن به صفحه سایت ما در وب سایت اشتراک فیلم آپارات روی لینک زیر کلیک کنید . www.aparat.com/shabihkhaniqazvin    

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تعزیه حُرّ : مکالمه حضرت عباس و حُرّ

تعزیه ی حُرّ روستای یانس آباد قزوین در سه دهه ی مختلف. شبیه خوانان  دهه ی ۶۰ : حر = ایرج کریمی ؛ حضرت عباس = مرحوم اسحاق علی کریمی. سال ۱۳۷۳ : حر = ایرج کریمی ؛ حضرت عباس = کاظم یانسی. سال ۱۳۸۹ : حر = ایرج کریمی بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل