فیلم های شبیه خوانی

موسیقی و تعزیه ۹

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین. شبیه خوانان: حر = ایرج کریمی. حضرت عباس = بهروز کریمی. توجه …  برای وارد شدن به صفحه سایت ما در وب سایت اشتراک فیلم آپارات روی لینک زیر کلیک کنید . www.aparat.com/shabihkhaniqazvin    

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های عزاداری محرم

کلیپ تعزیه حُرّ سال ۱۳۹۳

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین سال ۱۳۹۳٫ با تشکر از آقای بهزاد بختیاری که این فیلم را در اختیار ما قرار داده اند. توجه …  برای وارد شدن به صفحه سایت ما در وب سایت اشتراک فیلم آپارات روی لینک زیر کلیک کنید . www.aparat.com/shabihkhaniqazvin

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

تعزیه حُرّ و مفهوم عُروَه الوثقی

تعزیه حر و مفهوم عروه الوثقی  حر بن یزید بن ریاحی تمیمی از خاندان معروف عراق و از رؤسای قبایل کوفیان بود. به‌درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با امام حسین فراخوانده شد.او به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت و عبیدالله به او دستور داد، از ورود امام به کوفه جلوگیری بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
فیلم های شبیه خوانی

عبیدالله ابن زیاد در تعزیه حُرّ

“تعزیه ی حر روستای یانس آباد قزوین” شبیه خوان ابن زیاد : محسن شیخی. شما می توانید نظرات خود را در مورد اجراهای سالهای مختلف به صورت دیدگاه در زیر این نوشته بیان کنید. توجه …  برای وارد شدن به صفحه سایت ما در وب سایت اشتراک فیلم آپارات روی لینک زیر بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

موسیقی و تعزیه ۶

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین سال ۱۳۹۲ در این قسمت سعی شده است تا با بهره گیری از اجراهای اساتید موسیقی نحوه ی درست تحریرها و اجرای درست نوازندگان به تصویر کشیده شود. شما می توانید با دیدن این بخش و مقایسه بین اجرای فعلی و ویدئوی تهیه شده بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل