بایگانی برچسب: s

اقتباس آگاهانه اشعار تعزیه

“به نام خدا”

تعزیه سازان چندان مقید نبودند که همه اشعار یک نسخه حتماً ساخته و سروده خودشان باشد. از این رو از اشعار شاعران دیگر به صور مختلف استفاده می کردند.

ممکن است تصور شود که شاعران تعزیه برای آسانی و سهولت کار و بی آنکه زحمتی برای سرودن اشعار به خود بدهند ، چنین می کرده اند و یا بدون توجه به دقایق و ریزه کاری ها، هر شعری را که به یادشان می آمده در نسخه خود می آورده اند. اما دقت در در برخی نسخه ها نظیر نسخه تعزیه امام حسین زمینه قزوین روستای یانس آباد نشان می دهد که آنان با بصیرت و حُسن تشخیص به گزینش اشعار می پرداخته اند. برای نمونه به ابیات زیر در فیلم توجه نمایید:

من دوده ی حضرت خلیلم

مخدوم جناب جبرئیلم

دارای دیار و عقل و عشم

نی طالب کوفه ، نی دمشقم
این ابیات در بحر هزج مسدس اخرب مقصور، برگرفته از قطعه شعری در مطارح الانظار، تألیف محمود بن کاظم مازندرانی است که آن قطعه مشتمل بر ۸ بیت است. اما ابیات دیگر خطابه امام از شعر دیگری در همین وزن، از کتاب بیدل قزوینی برگرفته و با آن تلفیق شده است. آن ابیات این است:

گیرم که عرب نی ام ، تتارم

امروز غریب این دیارم

نه روز و شب است این مکانم

لب تشنه بُدند کودکانم

مضمون ابیات شعر اول جنبه عرفانی دارد در صورتی که ابیات بیدل، رنگ عادی و احساسی دارد. در حقیقت تعزیه نویس با توجه به صنف های مختلف تماشاگران تعزیه و اختلاف ذوق و سطح معرفت آنان، این دو نوع شعر را با هم تلفیق کرده تا برای همه خوشایند و مقبول باشد.

نسخه کامل این قسمت:

ای قوم مرا شما شناسید

اصل و نسب مرا شناسید

من مفخر دوده ی خلیلم

مخدوم جناب جبرئیلم

نور رخ آفتاب و ماهم

من اختر آسمان پناهم

دارای دیار و اهل و عشقم

نِی طالب کوفه نِی دمشقم

گیرم که عرب نی ام ، تتارم

امروز غریب این دیارم

گیرم که سزای صد جفایم

فرزند پیمبر شمایم

نُه روز و شب است طفلکانم

لب تشته بُوَند کودکانم

بر من نکنید رحم اکنون

از دست شما دلم شده خون

از بهر خدا دهید آبم

رحمی که من از عطش کبابم

شبیه خوانان :

شبیه خوان امام حسین (ع) سال ۱۳۷۲ : مرحوم اسحق علی کریمی.

شبیه خوان ابن سعد سال ۱۳۷۲ : مرحوم علیرضا مهرپور.

شبیه خوان امام حسین (ع) در سال های ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۲ : ایرج کریمی.

شبیه خوان ابن سعد در سال های ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۲ : نظرعلی قربانی.

“با بیان دیدگاه خود مشوق ما در این راه باشید”

نسخه های تعزیه امام رضا (ع)

نسخه های کامل مجلس تعزیه ی امام رضا (ع)

 

برای دانلود تمام نسخه های تعزیه امام رضا (ع) بر روی کلمه دانلود کلیک کنید .

دانلودNoskheie Taeziyeh emam Reza

 

 

نسخه ها
نسخه ها