اخبار و اطلاعیه ها

دعوت از استاد علی صدیقیان

به نام خدا در راستای وعده های داده شده در خصوص تدوین برنامه ای جامع برای شناسایی استعدادهای جدید، آموزش نیروهای جوان و در نهایت جانشین پروری، به اطلاع دوستداران تعزیه می رساند پیرو درخواست به عمل آمده از استاد علی صدیقیان (پیشکسوت هنر تعزیه) ، ایشان ضمن استقبال از بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل