مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است - ( سخنی از امام حسین علیه السلام)
‫شبیه خوانی روستای یانس آباد‬
займы на карту

سری دوم عکسهای قدیمی شبیه خوانی در روستای یانس آباد

تعزیه در ایران

سری دوم عکسهای قدیمی شبیه خوانی در روستای یانس آباد این تصاویر مربوط به دهه ی ۶۰می باشد. این تصاویر مربوط به دهه ی ۸۰ می باشد. www.shabihkhani.ir


نسخه های بازنویسی شده تعزیه

نسخه های بازنویسی شده تعزیه

تصاویر قدیمی تعزیه یانس آباد قزوین (نقش های مخالف خوان)

Taeziyeh 1362.7.25

تصاویر قدیمی تعزیه یانس آباد قزوین (نقش های مخالف خوان) این تصاویر مربوط به تعزیه روستای یانس آباد قزوین در دههء ۶۰ می باشد


چالش های پیشروی هنر شبیه خوانی

چالش های پیشروی هنر شبیه خوانی  امام حسین مهمترین دلیل برای اجراءتعزیه وگردهمایی مردم برای تماشای آن است اما این روزها شبیه خوانی تبدیل به یک بازار پر درآمد برای افرادی گشته است که متاسفانه نا آگاهانه ضربه های مهلک و حتی جبران ناپذیر به این هنر ناب وارد می سازند.  در ادامه برخی آسیب …


علت نامگذاری احمد ابن موسی ، به شاهچراغ

حضرت احمد ابن موسی

علت نامگذاری احمدبن موسیٰ ، به شاهچراغ در مورد دلیل نامگذاری احمدبن موسیٰ ، به شاهچراغ گفته شده است که   تا زمان امیر عضدالدوله دیلمی کسی از مدفن حضرت احمد ابن موسیٰ ( ع ) اطلاعی نداشت و آنچه روی قبر را پوشانده بود تل گلی بیشۣ به نظر نمی رسید که در اطراف …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی