فیلم های شبیه خوانی

فیلم های تعزیه خوانی روز تاسوعا ۱۳۷۲ روستای یانس آباد قزوین

فیلم های تعزیه خوانی روز تاسوعا ۱۳۷۲ روستای یانس آباد قزوین فیلم تعزیه ی حضرت عباس روستای یانس آباد که در روز تاسوعا توسط آقای عزیزالله شیخی در تاریخ  نهم تیر ماه ۱۳۷۲ فیلم برداری شده است. مرحوم علیرضا مهرپور و نظر قربانی در نقش ابن سعد ؛ باب الله بیشتر بخوانید...

توسط رضا بختياري، قبل
فیلم های شبیه خوانی

فیلم های تعزیه خوانی روز عاشورای ۱۳۷۲ روستای یانس آباد قزوین

فیلم های تعزیه خوانی روز عاشورا ۱۳۷۲ روستای یانس آباد قزوین فیلم تعزیه ی امام حسین ( ع ) روستای یانس آباد که در روز عاشورا توسط آقای عزیزالله شیخی در تاریخ  دهم تیر ماه ۱۳۷۲ فیلم برداری شده است. مرحوم اسحق علی کریمی در نقش امام حسین ؛ مرحوم بیشتر بخوانید...

توسط رضا بختياري، قبل