عکس ها

عکس های تعزیه سال ۱۳۹۳

عکس های تعزیه شهادت حضرت قاسم و شهادت طفلان مسلم در روستای یانس آباد قزوین. با تشکر از آقای نعیم بختیاری که عکس های تعزیه را در اختیار ما قرار دادند. نوازندگان نی : تعزیه شهادت حضرت قاسم = زنده یاد استاد حسن کسائی تعزیه طفلان مسلم = استاد محمّد بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل