بایگانی دسته: عکس ها

عکس های مذهبی و تعزیه و مراسم های عزاداری

عکس های تعزیه سال ۱۳۹۳

عکس های تعزیه شهادت حضرت قاسم و شهادت طفلان مسلم در روستای یانس آباد قزوین.

با تشکر از آقای نعیم بختیاری که عکس های تعزیه را در اختیار ما قرار دادند.

نوازندگان نی :

تعزیه شهادت حضرت قاسم = زنده یاد استاد حسن کسائی

تعزیه طفلان مسلم = استاد محمّد موسوی

توجه …  برای وارد شدن به صفحه سایت ما در وب سایت اشتراک فیلم آپارات روی لینک زیر کلیک کنید .

www.aparat.com/shabihkhaniqazvin


نسخه های بازنویسی شده ی تعزیه شهادت حضرت عباس

“نسخه های بازنویسی شده ی تعزیه شهادت حضرت عباس”

نسخه های این تعزیه در سال ۱۳۹۰ بازنویسی گردید.

نسخه تعزیه حضرت عباس
نسخه های تعزیه تاسوعا
نسخه تعزیه
نسخه های تعزیه
نسخه تعزیه
نسخه تعزیه
نسخه های بازنویسی شده
نسخه تعزیه
نسخه تعزیه
نسخه تعزیه تاسوعا
نسخه های بازنویسی شده
نسخه امام حسین
نسخه های بازنویسی شده
بحرطویل حضرت عباس
نسخه بازنویسی شده تعزیه
نسخه حضرت عباس
نسخه های بازنویسی شده
نسخه حضرت عباس
نسخه بازنویسی شده تعزیه
نسخه علی اکبر
نسخه بازنویسی شده
نسخه حضرت سکینه
نسخه بازنویسی شده تعزیه
نسخه حضرت سکینه
نسخه های بازنویسی شده
نسخه ابن سعد
نسخه بازنویسی شده
نسخه شمر
نسخه بازنویسی شده
بحرطویل شمر

سری دوم عکسهای قدیمی شبیه خوانی در روستای یانس آباد

سری دوم عکسهای قدیمی شبیه خوانی در روستای یانس آباد

این تصاویر مربوط به دهه ی ۶۰می باشد.

تعزیه در ایران در سال 60
تعزیه های سال ۶۰
تعزیه در ایران
تعزیه در روستای یانس آباد در سال ۶۰
شبیه خوانی در قدیم
shabihkhani

این تصاویر مربوط به دهه ی ۸۰ می باشد.

روستای یانس اباد
تعزیه در روستای یانس آباد در دهه ۸۰
ده 80
محرم سال ۸۰
تعزیه امام حسین در ده 80
تعزیه امام حسین (ع) در دهه ی ۸۰
محرم دهه ی 80
محرم ده ی ۸۰

www.shabihkhani.ir

تصاویر قدیمی تعزیه یانس آباد قزوین (نقش های مخالف خوان)

تصاویر قدیمی تعزیه یانس آباد قزوین (نقش های مخالف خوان)

تعزیه 1363
تعزیه ۱۳۶۳
taeziyeh 63
محرم ۶۳
taeziyeh 1362
محرم ۱۳۶۲٫۷٫۲۳
Taeziyeh 1362.7.25
تعزیه عاشورا
۱۳۶۲٫۷٫۲۵
moharam 1363
محرم ۱۳۶۳

این تصاویر مربوط به تعزیه روستای یانس آباد قزوین در دههء ۶۰ می باشد