مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است - ( سخنی از امام حسین علیه السلام)
‫شبیه خوانی روستای یانس آباد » نسخه های تعزیه‬
займы на карту

نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)

تماس با ما

“نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)” برای دریافت نسخه ی مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : نسخه امام سجاد نسخه زن امام سجاد نسخه امام باقر نسخه صحابه نسخه خادم مسجد نسخه قصاب نسخه ھاتف نسخه ملک غضب نسخه میت نسخه ھشام نسخه وزیر ھشام اثاثیه مجلس فهرست


اقتباس آگاهانه اشعار تعزیه

“به نام خدا” تعزیه سازان چندان مقید نبودند که همه اشعار یک نسخه حتماً ساخته و سروده خودشان باشد. از این رو از اشعار شاعران دیگر به صور مختلف استفاده می کردند. ممکن است تصور شود که شاعران تعزیه برای آسانی و سهولت کار و بی آنکه زحمتی برای سرودن اشعار به خود بدهند ، …


نسخه های تعزیه حبیب و مسلم

نسخه ها

نسخه های کامل تعزیه حبیب ابن مظاهر اسدی و مسلم ابن عوسجه اسدی برای دریافت نسخه ی مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : امام حسین حضرت عباس حضرت زینب حبیب ابن مظاهر اسدی مسلم ابن عوسجه اسدی مهاجر و انصار نصرانی ابن سعد شمر شبث ابن ربعی اثاثیه مجلس فهرست


نسخه های تعزیه شاهچراغ

نسخه ها

نسخه های کامل مجلس تعزیه شاه چراغ  برای دانلود نسخه مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : شاهچراغ علاءالدین محمد حضرت معصومه قاصد قتلق وزیر قتلق فهرست


اشعار شعرای بزرگ در تعزیه

نسخه ها

اشعار شعرای بزرگ در تعزیه بسیاری از اشعار نسخ تعزیه برگرفته از اشعار شعرای نامی نظیر : سعدی ، فردوسی ، حافظ ،  باباطاهر و … می باشد که گاه عیناً و گاه با کمی تغییر اما در همان وزن شعری در نسخه های تعزیه بکار رفته است. حال به بررسی برخی از این اشعار …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی