روایت های تاریخ

شهادت وهب و همسرش

وقتی کاروان امام حسین (ع) به صحرای «ثعلبیه» رسید خیمه ای را در بیابان دید ، بعد معلوم شد وهب بن عبدالله بن عمیر کلبی و همسرش و مادرش با چند گوسفندی که دارند در آن خیمه زندگی می کنند. این خانواده مسیحی بودند؛ امام حسین (ع) نزدیک خیمه رفت، بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
روایت های تاریخ

مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب

امام حسین (ع) مُسلم را به کوفه فرستاد. امام او را مورد خطاب قرار داد و فرمود:«اگر دیدی که مردم یکپارچه به بیعت با من تمایل دارند، به سرعت خبر آن را به من برسان تا بر اساس آن من اقدام کنم»{الفتوح، ج۵، صص ۴۹ و ۵۰}. مُسلم که چهل بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
روایت های تاریخ

تعزیه روایتگر تاریخ ۱

“بررسی نسخ تعزیه شهادت حبیب و مسلم از منظر تاریخ” *به گزارش ابن اعثم، عمر سعد، سخت گیری را آغاز کرده، عمرو بن حجاج را همراه پانصد نفر در کناره ی شریعه ی فرات مستقر کرد{الفتوح، ج۵، ص۱۶۳-۱۶۲}. روز هشتم محرم، آب در اختیار کاروان امام حسین(ع) نبود و آنچه بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
روایت های تاریخ

عبدالله ابن حسین

عبدالله بن حسین (فرزند رباب دختر امرؤالقیس) توسط حرمله ی کاهلی از طایفه ی بنی اسد کشته شد. ابن سعد در جای دیگری درباره ی عبدالله نوشته است: کودکی از کودکان حسین دوید تا آن که در دامان امام حسین (ع) نشست؛ در این وقت مردی تیری انداخت که به بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
روایت های تاریخ

مکالمه امام حسین با ابن سعد در روز عاشورا

یکی از سوالاتی که در مورد تعزیه در بین نسل تحصیل کرده بسیار رایج است جنبه تاریخی رویدادهای مختلف نمایش داده شده در تعزیه است. به بیان دیگر بسیاری بر این باورند که رویدادهای نمایش داده شده در تعزیه از سندیت تاریخی کمی برخوردار بوده و به دلیل اهمیت بالای بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل