مقالات تعزیه

بحر طویل در تعزیه

بحر طویل در تعزیه بحر طویل راجع به سابقه ی بحر طویل در ادبیات فارسی تا کنون تحقیق کافی و وافی نشده است. نامه ای موزون به وزن مفاعیلن مفاعیلن در دست است که میرعظیم مرعشی یکی از بزرگان مازندران ، حدود پانصد سال قبل آن را منظوم ساخته است. بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
مقالات عمومی

مفهوم پرچم قرمز رنگ حرم امام حسین (ع)

مفهوم پرچم قرمز رنگ حرم امام حسین (ع) در قبایل عرب همواره جنگ بود اما مکه «زمین حرام» بود و چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم «زمان حرام»بود به این معنا که در آن جنگ حرام است. دو قبیله که با هم می جنگیدند تا وارد ماه بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
مقالات عمومی

علت نامگذاری احمد ابن موسی ، به شاهچراغ

علت نامگذاری احمدبن موسیٰ ، به شاهچراغ در مورد دلیل نامگذاری احمدبن موسیٰ ، به شاهچراغ گفته شده است که   تا زمان امیر عضدالدوله دیلمی کسی از مدفن حضرت احمد ابن موسیٰ ( ع ) اطلاعی نداشت و آنچه روی قبر را پوشانده بود تل گلی بیشۣ به نظر بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
مقالات عمومی

عارف قزوینی در یانس آباد

در کلیات دیوان عارف قزوینی داستانی بیان شده که در آن اشاره ای به اقامت عارف قزوینی در روستای یانس آباد گردیده است. در ادامه خلاصه ای از متن مذکور آورده شده است. دو ساعت و نیم به ظهر مانده روز جمعه بیست و هشتم رمضان ۱۳۴۰ در پنج فرسخی قزوین رسیدیم به بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل