فیلم های شبیه خوانی

نسبت شمر و حضرت عباس

به نام خدا بسیاری بر این باورند که حضرت عباس و برادران آن بزرگوار، خواهر زادگان شمر بوده و به این دلیل شمر برای ایشان امان نامه گرفته است. شمر بن ذی الجوشن و مادر حضرت عباس، هر دو از نسل «کلاب» می‌باشند. هر کدام با چند واسطه به «کلاب» بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
فیلم های شبیه خوانی

سعدی و حافظ در تعزیه حضرت عباس

به نام خدا تعزیه هنری است که بر پایه اعتقادات اسلامی و به کمک سنتهای ایرانی شکل گرفته و بعد موسیقی و شعر در این هنر نسبت به بعد نمایش از اولویت بیشتری برخوردار است. با بررسی و دقت در اشعار تعزیه های قدیمی می توان نتیجه گرفت که تعزیه بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
مقالات تعزیه

نافع بن هلال بِجِلی

از چهره های برجسته ی کربلا ، نافع بن هلال بِجِلی است. طایفه ی بجیله ، از طوایف شیعه ی کوفه است که بعدها نیز در میان آنان شیعیان زیادی شناخته شده اند. وقتی نافع به میدان مبارزه آمد ، فریاد می زد: “من در دین علی هستم.” مزاحم بن بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

شباهت قیام امام حسین و قیام حضرت ابراهیم

به نام خدا حضرت ابراهیم همواره در قرآن به عنوان الگو و نمونه کامل بشریت و یک انسان کامل (Best Model) معرفی شده است . در قرآن، ابراهیم به تنهایی یک امت نامیده شده و پیامبری است که نامش بیش از دیگر پیامبران در قرآن تکرار شده است. امام حسین بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
مقالات تعزیه

سن برخی از یاران امام حسین در واقعه کربلا

بدون تردید واقعه ی عظیم عاشورا برای همه ی مسلمانان، حادثه ای شگفت و دردناک بوده و در مقایسه با رخدادهایی که در قرون نخستین اسلامی رخ داده، پس از حادثه ی ظهور اسلام، مهم ترین حادثه شناخته شده است. به همین دلیل، عنایت به آن و نگارش تاریخ آن، بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل