مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است - ( سخنی از امام حسین علیه السلام)
‫شبیه خوانی روستای یانس آباد » مکالمه امام حسین با ابن سعد در روز عاشورا‬
займы на карту

مکالمه امام حسین با ابن سعد در روز عاشورا

یکی از سوالاتی که در مورد تعزیه در بین نسل تحصیل کرده بسیار رایج است جنبه تاریخی رویدادهای مختلف نمایش داده شده در تعزیه است. به بیان دیگر بسیاری بر این باورند که رویدادهای نمایش داده شده در تعزیه از سندیت تاریخی کمی برخوردار بوده و به دلیل اهمیت بالای بُعد مذهبی، اعتقادی و نمایشی در این هنر، بسیاری از وقایع حاشیه ای بدون سند و مدرک تاریخی به آن اضافه شده است. شاید این موضوع در مورد برخی نسخه های تعزیه صحیح باشد اما بسیاری از نسخه های قدیمی نظیر نسخه تعزیه امام حسین میر عزا کاشانی (زمینه تهران) بر اساس مدارک و شواهد تاریخی نگارش شده اند. با توجه به زمینه نسخه های تعزیه یانس آباد، در این قسمت نمونه ای از این موارد مطرح شده و سندیت ومدارک حدیثی این قسمت از تعزیه امام حسین به کمک کتب روایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

در قسمتی از مجلس تعزیه ی عاشورا ، شبیه امام حسین(ع) گفت وگویی باعمرسعد دارد که اِبتدا فیلم مربوط به این قسمت در زیر نمایش داده شده است:

www.aparat.com/shabihkhaniqazvin

در کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) تالیف گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم(ع) درصفحات ۴۳۱و۴۳۲ اینگونه مرقوم گردیده است.

امام(ع) نزد اِبن سعد فرستاد که:«باتوسخنی دارم،اِمشب میان دولشکربه دیدارم بیا.» عمرسعد با بیست سوار بیرون آمد. امام(ع) نیزهمچون اوبیرون آمد. چون باهم دیدارکردندامام(ع) به همراهان خود- بجزبرادرش عباس(ع) و فرزندش علی اکبر(ع) فرمود تا دورشوند.عمرسعد نیزهمراهان خود بجز فرزندش حفص وغلامش لاحق رادورکرد.

امام(ع) فرمود:«اِبن سعد! وای برتو! آیا ازخدائی که بازگشتت به سوی اوست نمی ترسی؟! آیا با من که خودمی شناسی کیستم،می جنگی؟! اینان  رارها کن وبا من باش که این تو را به خدا نزدیک کند»

عمرسعد گفت:می ترسم خانه ام را ویران کنند. فرمود:«من خانه برایت می سازم». گفت می ترسم اموالم را ببرند. فرمود:«من ازاموال حجاز خود بهتر از آن به تو می دهم.» گفت بر زن وبچه هایم میترسم. فرمود:«من سلامت ایشان راتضمین می کنم» عمرسعد دیگر خاموش ماند وچیزی نگفت. پس امام(ع) (چون اتمام حجت خودرادر او کارگرندید) از او روی برگرداند و فرمود « توپس ازمن از گندم ری جز اندکی نخوری». اِبن سعد(با اِستهزا) گفت:بجای گندم جُومی خورم. وبه همان سان که امام(ع) فرمود، رُخ داد، عمرسعد به ری نرسیده مختار او را کُشت. (برگرفته از نوشته حسن رضائیان رامشه)


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی