مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است - ( سخنی از امام حسین علیه السلام)
‫شبیه خوانی روستای یانس آباد » بررسی لغات نسخه های مجلس تعزیه حضرت عباس‬
займы на карту

بررسی لغات نسخه های مجلس تعزیه حضرت عباس

بررسی لغات نسخه های مجلس تعزیه حضرت عباس

مقالات

مقاله

اصطلاحات و لغات در تعزیه :
اشقیاء : دشمنان امام حسین ( ع ) در دشت کربلا و اصولاً کسانی که نقش مخالف با پیغمبر یا ائمه و خاندان آنها را دارا هستند.
مخالف خوان : کسانی که نقش های مخالف اولیاء دین را دارند.
موافق خوان : تعزیه خوانانی که نقش اعضای خاندان رسول و ائمه را بر عهده دارند.
پیشخوان : نوحه ای را گویند که قبل از آغاز تعزیه خوانده می شود.
چاووش خوانی : در سابق کسانی که می خواستند به زیارت مشهد یا کربلا بروند طی چند روز در کوچه ها سوار بر الاغی که معمولاً زنگی به گردن داشت با عَلَم حرکت می کردند و اشعاری می خواندند .
خواندن آن اشعار را چاووش خوانی و خواننده را چاووش خوان می گفتند.
معین البکاء : تعزیه گردان یا کارگردان تعزیه
_____________________________________________________________________
حضرت علی ( امام غایب )
_____________________________________________________________________
خرگه : خیمه ی بزرگ
فُرقَت : دوری
کشیک : نگهبانی
_____________________________________________________________________
امام حسین ( ع )
_____________________________________________________________________
جانکاه : رنج دهنده
ذکور و اِناث : مردان و زنان
سَرمَد : جاوید
عَلَی الصَباح : هنگام صبح
فُروغ : روشنی
مُکَدَّر : آزرده
نَشأتین : دنیا و آخرت
نَعت : ستایش
هَماره : همواره
_____________________________________________________________________
عباس ابن علی ابن ابی طالب
_____________________________________________________________________
ابتلا : گرفتاری و رنج
اَبلق : پَرهای سیاه و سفید
اَلعَطش : تشنگی
اَلَم : درد ، رنج
تتار = تاتار : قوم مغول
تَصَدُّق : بلاگردان
تلبیس : پنهان کردن حقیقت
حسام : شمشیر تیز
خضاب : رنگ
خیل : گروه سواران
ساقی : آب دهنده
سبط : نوه
ضرغام : شجاع ، قوی
ضیغم : شیر درنده
غدّار : حیله گر
قراول : نگهبان
گزاف : بیهوده
مَأوا : جایگاه
محنت : اندوه
مُخَدَّرات : زنان روپوشیده
مُستَعّد : آماده
مُشیر : مشورت کننده
مَعاذالله : پناه برخدا
معلا : بلند مرتبه
ناقه : شتر ماده
ناوَک : تیر
نَذیر : بیم دهنده
نوباوه : فرزند
وَسواس : دودلی
هَودَج : کجاوه
_____________________________________________________________________
حضرت علی اکبر
_____________________________________________________________________
اَطهَر : پاک تر
بالین : بستر ، بالش
رستخیز : بپاخاستن ، قیام
سماء : آسمان
قُمری : پرنده ای است خاکی رنگ و کوچکتر از کبوتر
مُستَحفظین : نگاهبانان
نار : آتش
_____________________________________________________________________
حضرت قاسم ابن حسن
_____________________________________________________________________
عَطشان : تشنه
غضنفر : شیر
مُضطر : گرفتار ، بیچاره
مه لقا : ماه چهره
_____________________________________________________________________
حضرت زینب ( س )
_____________________________________________________________________
افگار = فگار : آزرده
بَصَر : چشم
تارَک : سر ، فرق سر
شفقت : مهربانی
شهوار : خوب و گرانمایه
فِراش : بستر جامه ی خواب
گلعذار : گلچهره
مُنجَلی : آشکار
یغما : غارت
_____________________________________________________________________
حضرت سکینه
_____________________________________________________________________
قَرینه : زوجه ، زن
معجَر : چارقد ، روسری
_____________________________________________________________________
عمر ابن سعد ابن ابی وقّاص
_____________________________________________________________________
بوتُراب : کُنیه ی حضرت علی
خَبط : اشتباه
خَدَنگ : تیر راست و بلند
خَنّاس : آدم شیطان صفت
زَمَن : وقت
کارزار : جنگ و جدال
مُخَیَّر : صاحب اختیار
دَستبرد : حمله و هجوم بردن
_____________________________________________________________________
شمر ابن ذوالجوشن
_____________________________________________________________________
آذر : آتش
اژدر : اژدها
اَقرباء : بستگان ، نزدیکان
اَلحان : آهنگ ها
اِهمال : سهل انگاری
تَفصیل : شرح و بیان
تَمهید : مقدمه چیدن
خَتا : چین شمالی
خُتَن : ترکستان شرقی
خفتان : جامه ی جنگ
خنگ : اسب سفید
خِیام : خیمه ها
ذُوالمَنّ : بخشنده
رَخنه : چاک
رُمح : نیزه
زورق : کشتی کوچک
سرگَران : نافرمان ، بی قرار
شیراوژن : شیر افکن
صِیت : شهرت نیکو
ضیاء عین : نور چشم
طَرَب : شادمانی
طُرفَه : چیز نو و خوشایند
مِغفَر : کلاه خود
مُغَنّی : آوازه خوان
نِیران : آتش ها
هنگامه : معرکه
_____________________________________________________________________
حکیم ابن طفیل
_____________________________________________________________________
اهریمن : مظهر تاریکی
تهَمتَن : تنومند ، نیرومند
حالیا : اکنون ، این زمان ، حالا
رَمق : تاب ، توان
یل : پهلوان ، مبارز
_____________________________________________________________________


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی